ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Екип

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип - директор, главен учител, 19 висококвалифицирани учители, музикален педагог, педагогически съветник и педагог в ясла, медицинска сестра, шест яслени сестри и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ №80 „Приказна калина“ в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическият екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.