ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Обществен съвет

Прикачени документи

Покана 06.06.2024г.
Протокол №2 от проведено събрание на ОС от 10.04.2024г.
Покана 10.04.2024г.
Протокол №1 от проведено събрание на ОС от 19.10.2023г.
Покана 19.10.2023г.
Отчет 2022/2023г.
Протокол №4 от проведено събрание на ОС от 14.06.2023г.
Покана 14.06.2023г.
Протокол №3 от проведено събрание на ОС от 03.05.2023г.
Покана 03.05.2023г.
Протокол №2 от проведено събрание на ОС от 25.01.2023г.
Протокол №1 от проведено събрание на ОС от 25.10.2022г.
Покана 25.01.2023г.
Покана 25.10.2022г.
Отчет 2021/2022г.
Протокол от проведено събрание на ОС от 29.06.2022г.
Покана 29.06.2022г.
Протокол от проведено събрание на ОС от 09.06.2022г.
Покана 09.06.2022г.
Протокол от проведено събрание на ОС от 16.04.2021г.
Протокол от проведено събрание на ОС от 17.03.2022г.
Покана 30.09.2021г.
Покана 17.03.2022г.
Отчет 2020/2021г.
Протокол от проведено събрание на ОС от 18.06.2021г.
Протокол от проведено събрание на ОС от 30.09.2021г.
Протокол от проведено събрание на ОС от 30.11.2016 г.