ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Материална база

Детската градина се помещава в сграда с централен корпус на три етажа с административен блок и два корпуса на два етажа с просторни занимални, спални за всяка група, сервизни помещения и големи тераси.

Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. Всички групи са оборудвани с интерактивна дъска, компютърна техника и принтерни устройства.

Централната сграда разполага с:

музикален салон;

физкултурен салон;

закрит плувен басейн;

кабинети за работа на екипа за подкрепа и личностно развитие;

кабинет по английски език;

методичен кабинет;

медицински кабинет;

учителска стая

Към детската градина има кухненски блок, оборудван със съвременна техника, която позволява използване на технологии за здравословно хранене.

Дворът е обезопасен и не се допуска влизане на МПС. Оформени са игрови площадки за всяка група с пясъчници, уреди и пособия за игра.

В детската градина има видеонаблюдение за контрол на пропускателния режим.