ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Новини и Събития

Ден на отворените врати 2024г.

ДГ №80 „Приказна калина“ организира „Ден на отворените врати“ за родителите на децата, които са приети в яслените групи и първите групи и ще постъпят през месец септември 2024г. Уважаеми родители, заповядайте на 8 юни от 9.30ч. до 10.30ч. да се запознаете с екипите на ...

Одобрени изпълнители за провеждане на ДОД 2023г.

Протокол и заповед във връзка с избора на изпълнители за ДОД

Ден на творените врати 2023г.

ДГ №80 „Приказна калина“ организира „Ден на отворените врати“ за родителите на децата, които са приети в яслените групи и първите групи и ще постъпят през месец септември 2023г. Уважаеми родители, заповядайте на 10 юни от 10.00ч. до 11.00ч. с Вашите деца да се запознаете с ...

Ден на отворените врати

За родителите на децата, които са приети в яслените групи и  първите групи и ще постъпят през месец септември 2022г. ДГ №80 „Приказна калина“ организира "Ден на отворените врати" Уважаеми родители, заповядайте на 18 юни 2022г. от 9.00ч. до 10.00ч. с Вашите деца да се запознаете с ...

Одобрени изпълнители за провеждане на ДОД

Обявата за провеждане на конкурс за избор на изпълнители за ДОД Издадените Заповеди и протокол във връзка с избора на изпълнители за ...

Съобщение от Столична община

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за ...