ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Яслена група "Слънчице"

Седмична програма

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Околен свят

Български език и литература

Околен свят

Математика Конструктивно технически и битови дейности

Изобразително изкуство

Музика Музика Физическа култура                     Български език и литература
Български език и литература Физическа култура Български език и литература Изобразително изкуство Физическа култура

 

   Екип:

  • Борислава Василева – Педагог
  • Ангелина Тодорова – Медицинска сестра
  • Милка Славчева - Медицинска сестра
  • Румяна Иванова – Медицинска сестра
  • Людмила Загорска – Пом. възпитател

 

 

 Допълнителни образователни дейности

Йога - сряда и петък

Преподавател по ДОД Йога Яна Ангелова 0887 968855