ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Дневен режим

 

Дневен режим при целодневна организация в учебно време от 15.09 до 31.05

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
07:00 ч. – 08:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
08:30 ч. – 09:00 ч. Закуска
09:00 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 16:30 ч. Педагогически ситуации
16:30 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

Дневен режим при целодневна организация в неучебно време от 01.06 до 14.09 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 ч. – 08:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
08:30 ч. – 09:00 ч. Закуска
09:00 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 19:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата