ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Длъжностно лице по ЗЗЛД

Длъжностно лице по ЗЗЛД - Елена Златева

тел: 0882 030 565

e-mail: ezlatevaa@abv.bg