ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Приемно време

 

  Понеделник - 13:00ч. - 17:00ч.

 

Сряда - 8:30ч. - 12:00ч.

 

                                                                                               тел: 02 859 50 17 

                                                                                         e-mail: 2209863@edu.mon.bg