ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила