ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Одобрени изпълнители за провеждане на ДОД

Обявата за провеждане на конкурс за избор на изпълнители за ДОД

Издадените Заповеди и протокол във връзка с избора на изпълнители за ДОД