ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Националната телефонна линия за деца 116 111