ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Ден на отворените врати

ДГ №80 „Приказна калина“ организира „Ден на отворените врати“ за родителите на децата, които са приети в яслените групи и първите групи и ще постъпят през месец септември 2023г.
Уважаеми родители, заповядайте на 10 юни от 10.00ч. до 11.00ч. с Вашите деца да се запознаете с екипите на групите, да разгледате материалната база и условията, които предлага детската градина за възпитание и обучение, да зададете въпросите, които Ви интересуват.
Ще имате възможност да се запознаете с другите родители и деца от съответната група. Това е стъпка от прилагане на Модела за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детската градина.