ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Ден на отворените врати

За родителите на децата, които са приети в яслените групи и  първите групи и ще постъпят през месец септември 2022г. ДГ №80 „Приказна калина“ организира "Ден на отворените врати"

Уважаеми родители, заповядайте на 18 юни 2022г. от 9.00ч. до 10.00ч. с Вашите деца да се запознаете с екипите на групите, да разгледате материалната база и условията, които предлага детската градина за възпитание и обучение, да зададете въпросите, които Ви интересуват. Ще имате възможност да се запознаете с другите родители и деца от съответната група. Това е стъпка от прилагане на Модела за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детската градина.